Symbole


Krzyż RAM posiada specyficzną symbolikę. Na przedniej stronie widzimy dwie strzałki skierowane w dół, które oznaczają relację Boga z człowiekiem – Bóg powołuje nas do apostolstwa. Z kolei trzy strzałki skierowane w górę oznaczają relację człowieka z Bogiem – my odpowiadamy na Jego wezwanie. Jednak sama ta relacja nie może zatrzymywać się tylko na nas, stąd też strzałki skierowane na boki – mamy swoim życiem dawać świadectwo swojej wiary, być apostołami Pana. Całość jest umieszczona na globie Ziemi, co symbolizuje zakres działania apostolstwa.

Na rewersie znajduje się ryba – symbol chrześcijaństwa – symbol ten znajduje się tylko na krzyżach animatorskich.

logo rewers