STUDIUM ANIMATORA RAMU 24.04.2021


Rozpoczynamy kolejne już studium online Ruchu Apostolstwa Młodzieży diecezji Rzeszowskiej. Dziś zaczęliśmy modlitwą
i przedstawieniem nam historii oraz istoty RAM-u przez księdza moderatora Przemysława Jamro. Opowiedział On nam między innymi o patronie, misji, celach czy statucie.

RAM to słowo, które przenika każde istnienie. Skierowane jest ono od Boga do ludzi często za pośrednictwem tych,
których sobie wybrał.

Katechezę od godziny 9:50 poprowadził dziś ksiądz Krzysztof Szot. Tematem nawrócenie. Po raz kolejny dane nam będzie przeżywać historię Abrahama. Jego życie jest drogą do wiary, która choć może być zupełnie inna od naszych, jest wzorem,
za którym powinniśmy podążać. Nawrócenie to słowo przez większość kojarzone jest jednak z niewierzącym, który powraca na drogę wiary. Trzeba jednak zaznaczyć, że doświadczać go powinien każdy, ponieważ równie każdy błądzi. Tak wierzący jak
i niewierny. Pierwszym fragmentem Pisma Świętego dziś rozpatrywanym był rozdział 22 księgi rodzaju znany także jako „Ofiara Abrahama i Izaaka”. Posłuszeństwo sługi Bożego i zaufanie, które ma on względem swojego Pana jest godne podziwu. Gotowym jest złożyć swego syna w ofierze o którego przeszło sto lat się starał i który został mu obiecany. Wierzył, że choć po ludzku to może wydawać się bez sensu w rzeczywistości jest tym co ma się stać i ostatecznie będzie dobre. Faktycznie tak się stało. My jako potomkowie Abrahama także otrzymujemy obietnice, ponieważ w chrzcie zostaliśmy zanurzeni w dziele zbawienia.

W Nowym Testamencie poznajemy człowieka, który spotkał Chrystusa. Choć do tego momentu Szaweł był oddanym prześladowcą chrześcijan, gdy poznał Miłość nawrócił się na drogę zbawienia. Jego oczy się otworzyły i stał się Pawłem – apostołem narodów.

W Biblii jesteśmy wielokrotnie świadkami przebaczenia bądź nawrócenia. Po za podanymi wyżej przykładami dostaliśmy te fragmenty: Łk 16, 19-31; Łk 7, 36-50; Ap 3, 14-22.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *