Projekty


Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej rozpoczął swą działalność wraz z powstaniem tej Diecezji w 1992r. Ruch organizuje wakacyjne wyjazdy integracyjne, które przybierają różne formy wypoczynku: obozy pod namiotami, obozy wędrowne i stacjonarne. Ponadto w ciągu roku prowadzimy comiesięczne weekendowe spotkania młodych. Do 2017 r. prowadziliśmy nasza działalność pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, jako specyficzna forma docierania do tzw. „trudnej” młodzieży. W 2017 r. na wniosek Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby została nadana naszej grupie osobowość prawna przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Misją Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest formacja młodzieży przez:

– upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka otwartego na ludzi i wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie

– uwrażliwienie na inicjatywy i dzieła związane z wyzwalaniem człowieka, w szczególności prowadzenie działalności trzeźwościowej, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,

– promowanie dobrych wartości opartych na etyce chrześcijańskiej,

– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i pozytywnych relacji z innymi,

– poznawanie walorów krajoznawczych oraz historii i kultury,

– wdrażanie do aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia,

– propozycja dobrego spędzenia czasu dla młodzieży zagrożonej różnego rodzaju patologiami społecznymi.

Stowarzyszenie Ruch Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej realizując powyższe cele współpracuje z Wojewodą Podkarpackim, podejmując już trzeci rok z rzędu działania skierowane do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą przez pożyteczne spędzanie czasu wolnego.
Zawarte umowy to:
2019 – umowa nr S-I.946.8.13.2019/T;
2020 – umowa nr S-I.946.11.15.2020/T.
2021 – umowa nr S-I.946.7.46.2021

w 2018 roku podejmowaliśmy współpracę z Fundacją PZU.