Księża


Ks. Przemysław Jamro

Diecezjalny Moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Diecezji Rzeszowskiej (od 2015 r.)

 

Ks. Michał Domasik

 Zastępca Diecezjalnego Moderatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Diecezji Rzeszowskiej (od 2019 r.)

 

 

Duszpasterze Ruchu Apostolstwa Młodzieży:

ks. Artur Progorowicz (moderator w latach 1996-2003)
ks. Paweł Kopeć (moderator w latach 2003-2009)
ks. Damian Bolka (moderator w latach 2009-2015)
ks. Krzysztof Golas
ks. Krzysztof Szot
ks. Wojciech Zygo
ks. Maciej Chuchla
ks. Tomasz Świętoń
ks. Szczepan Węglowski
ks. Jakub Lorenc
ks. Łukasz Węglowski (obecnie pracuje w Ordynariacie Polowym)
ks. Michał Szetela (obecnie pracuje we Francji)

 

 

Za działalność RAM odpowiedzialny jest ks. Przemysław Jamro, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Rocha, ul. Paderewskiego 130, 35-330 Rzeszów